We heten u van harte welkom op de projectwebsite van FOCUS.


Focus heeft tot doel om kwetsbaarheid onder ouderen in Europa terug te dringen. Dit doen de projectleden door methodes en gereedschappen te ontwikkelen om professionals te ondersteunen om vroegtijdig kwetsbaarheid op te sporen, grootschalige screenings uit te voeren en kwetsbaarheid te behandelen. Alle uitkomsten zullen daarbij schaalbaar zijn.


Kwetsbaarheid is een veel voorkomend, klinische conditie onder ouderen dat een verhoogd risico voor gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Hierbij kunt u denken aan vallen, verlies van de functionele capaciteit, hospitalisatie, en zelfs de dood.
De prevalentie van zij die kwetsbaar zijn of dit dreigen te worden is hoog in Europa, en is zodoende een groot probleem binnen de publieke gezondheid. Daarbij leiden de gevolgen van kwetsbaarheid tot zeer grote kosten. Het vroegtijdig opsporen van kwetsbaarheid en het effectief terugdringen hiervan is een daarom een belangrijk doel voor alle Europese landen in het kader van 'gezond ouder worden'.
Focus zal het beschikbare, wetenschappelijke bewijs is omtrent screening en interventies in kaart brengen, zal de behoeften van betrokkenen inventariseren, zal initiatieven binnen EIPAHA die zich richten op kwetsbaarheid identificeren, zal richtlijnen ontwikkelen en zal de middelen ontwikkelen om bestaande, succesvolle initiatieven eenvoudig op te schalen.
We nodigen u graag uit om deel te nemen aan Focus door zich te registreren binnen het Focus netwerk en uw onderzoeksresultaten of good practice te delen.

Namens het Focus projectteam,

Project beschrijving
Antonio Cano
Project coordinator